×
×

Gratis offertes: Vergelijk prijzen van elektriciens

Op zoek naar een elektricien die je kan helpen bij het uitvoeren van elektriciteitswerken? Wij kunnen je helpen bij jouw zoektocht. Via ons offerteformulier vraag je in één klap gratis offertes aan bij meerdere elektriciens in jouw buurt. Zij leggen je elk een gratis offerte op maat voor, die je rustig kan vergelijken.

Alle offertes die je ontvangt zijn gratis en zonder enige verplichting!

Meteen ter zake?

Vergelijk gratis meerdere offertes

elektriciteit-leggen.nl

Vergelijk gratis meerdere offertes

Elektrische keuring? Wat komt er allemaal bij kijken?

De overheid wil controleren of elektrische installaties wel aan de vereiste normen voldoen. De overheid wil daarmee mogelijke ongevallen vermijden die te wijten zouden zijn aan verouderde of slecht onderhouden elektrische installaties. Die controles zijn in de volksmond beter bekend als de elektrische keuring.

In dit artikel:

Waarom is een elektrische keuring belangrijk?

Een elektrische keuring is belangrijk om de veiligheid van bewoners te garanderen. Een verouderde of niet conforme installatie houdt verschillende gevaren in.

Welke gevaren heeft een slecht functionerende elektrische installatie juist?

Elektrocutie

Stel dat er een element in de installatie is die per ongeluk onder spanning wordt gezet, dan bestaat de kans dat je geëlektrificeerd of zelfs geëlektrocuteerd wordt. De gevolgen daarvan kunnen heel ernstig zijn. Dit kan gaan van brandwonden, tot een hartstilstand met zelfs een overlijden tot gevolg.

Brand

Ook brand is een mogelijk gevolg van een slecht functionerende elektrische installatie. Brand kan namelijk ontstaan als gevolg van lokale verhitting van een bepaald element in de installatie.


Benieuwd hoeveel je kan besparen door prijzen te vergelijken?

Elektriciteitswerken laten uitvoeren? Vraag prijzen op!

Geen zin om zelf een elektricien te zoeken? Wij doen het voor jou!

Graag een elektrische installatie die perfect in orde is?

Benieuwd naar het tarief van een professionele elektricien?

Vergelijk prijzen van professionele elektriciens in je regio

Vraag gratis offertes aan en vergelijk prijzen

Vergelijk offertes, en ontdek hoeveel je kan besparen!

Elektriciteitswerken uitvoeren laat je best over aan een professionele elektricien. Benieuwd hoeveel een elektricien je zal aanrekenen? Vraag gratis offertes aan, en ontdek hoeveel je kan besparen.

Vergelijk tot 4 offertes
100% Gratis
Geen aankoopverplichting
Bespaar tot honderden euro's
elektriciens

aanvraag starten


elektrische keuring © Shutterstock - Een elektrische keuring moet steeds worden uitgevoerd door een erkende keurder.

Is een elektrische keuring verplicht?

Het antwoord is heel eenvoudig: Ja! De verkoper of eigenaar van een "huisvestingseenheid" is sinds 1 juli 2008 verplicht om een controle van de elektrische laagspanningsinstallatie te laten uitvoeren. Dit geldt voor:

Als verkoper ben je dus verplicht om op het moment van het ondertekenen van de verkoopakte een officieel rapport van een geldige elektrische keuring voor te leggen. De datum van de keuring moet ook worden opgenomen in de authentieke akte.

Deze wet geldt dus enkel voor panden die als "woning" bestempeld worden. Commerciële panden, kantoren en de gemeenschappelijke delen van een gebouw met meerdere wooneenheden vallen niet onder deze wet.

4 verschillende types keuring

De elektrische keuring naar aanleiding van de verkoop van een woning is lang niet het enige type elektrische keuring. Er zijn in totaal 4 types van elektrische keuring. Ze verschillen op basis van de aanleiding van de elektrische keuring.

1. Controle op het moment van de verkoop van een huisvestingseenheid

Wanneer een woongelegenheid verkocht wordt, moet de verkoper verplicht een keuringsverslag van de elektrische installatie kunnen voorleggen. Het geldig rapport van de elektrische keuring moet worden voorgelegd op het moment van het ondertekenen van de verkoopakte. Ook de datum van de elektrische keuring moet in de akte vermeld worden.

2. Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling en bij belangrijke wijzigingen of aanzienlijke uitbreidingen van de bestaande elektrische installatie

Ook wanneer er belangrijke wijzigingen of uitbreidingen gedaan worden aan een bestaande installatie, moet deze installatie opnieuw gekeurd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de aanleg van extra stroomkringen.

3. Controle voor versterking en/of verandering van elektriciteitsmeter

In sommige gevallen moet een elektrische installatie verzwaard worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer regelmatig zekeringen springen door overbelasting, of omdat nieuwe elektrische toestellen worden aangesloten, zoals een oven of een afwasmachine. Bij het verzwaren van een elektrische installatie moet ook een elektrische keuring uitgevoerd worden, om te kijken of de installatie nog steeds conform is met de geldende regels.

4. Periodieke controle

Tot slot moet een elektrische installatie ook gekeurd worden wanneer deze 25 jaar oud is. Om de 25 jaar moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden.

elektrische keuring © Shutterstock - Een elektrische keuring verloopt steeds volgens een vast patroon, waarbij enkele kritische punten in de installatie worden gecontroleerd.

Hoe verloopt een elektrische keuring?

Een elektrische keuring is altijd een spannend moment. Je wil natuurlijk een positief keuringsverslag verkrijgen. Hoe verloopt zo'n elektrische keuring, en hoe kan je je het best voorbereiden?

In deze paragraaf geven we je enkele tips.

De elektriciteitskast

Een elektrische keuring begint altijd in de ruimte waar de elektriciteitskast hangt. Dit is als het ware het hart van je elektrische installatie. De controleur zal naar een aantal zeer specifieke zaken kijken.

Lees meer over de functie van een differentieelschakelaar.

Het eendraadschema en het situatieschema

Voorts moet je ook in staat zijn om twee schema's voor te leggen: het eendraadschema en het situatieschema. Het eendraadschema toont aan de hand van symbolen aan hoe elke stroomkring in je woning eruit ziet, en op welke manier alle stroomkringen met elkaar verbonden zijn. Het situatieschema of de situatieschets is dan weer een uitgebreid plan van je woning, waar met symbolen op aangeduid staat waar de elektriciteitskasten, de aftak- en verbindingspunten, de schakelaars, de stopcontacten, de lichtpunten en de vaste huishoudtoestellen zich bevinden.

Alleen als je deze twee schema's kan voorleggen, maak je kans op een positief keuringsrapport. De persoon die deze schema's moet opstellen, is degene die de installatie heeft geplaatst. Weet je niet wie deze persoon is, dan kan je ook terecht bij een elektricien.

Wat is een eendraadschema? En waarom is het belangrijk?

Volledige controle van de woning

Na de elektriciteitskast en de schema's zal de controleur een volledige check van de woning doen. Bereid je hierop voor, door alle plaatsen vrij toegankelijk te maken, en geen stopcontacten of lichtschakelaar uit het zicht te laten. Niets mag het zicht belemmeren.

Als er toch plaatsen zijn die niet vrij toegankelijk zijn, of als er schakelaars zijn waarvan het zicht belemmerd wordt, dan zal de controleur dit moeten vermelden in het keuringsverslag.

Tijdens de woningcheck zal de controleur vooral kijken naar een aantal specifieke dingen. Zo zijn er ten eerste al de elektriciteitsdraden. Welk type elektriciteitsdraad heb je gebruikt? Hoe dik zijn de elektriciteitsdraden? Zijn ze wel dik genoeg voor hetgeen waarvoor je ze gebruikt (bijvoorbeeld 1,5 mm² voor verlichting, 2,5 mm² voor stopcontacten)? Hoe zijn de elektriciteitsdraden juist geplaatst? In metalen buizen of in holle plinten, ...

Tijdens de check van de woning zal de keurder ook potentieel gevaarlijke situaties opsporen. Zo kijkt hij bijvoorbeeld uit naar ontblote elektriciteitsdraden, gebroken stopcontacten of een overbelaste stroomkring (teveel stopcontacten op één enkele stroomkring). Elke gevaarlijke situatie kan aanleiding geven tot een negatief keuringsverslag.

Bij de controle van de woning staat de controleur extra lang stil bij vochtige ruimtes, zoals de badkamer en de douche. Normaal, want in deze ruimtes is de kans op elektrocutie veel groter. Hij controleert of stopcontacten bijvoorbeeld niet te dicht bij waterkranen of de douche geïnstalleerd zijn. Indien dit wel zo is, dan moeten ze extra beschermd zijn. Ook kijkt de keurder of schakelaars wel veilig geïnstalleerd zijn in deze ruimtes.


Top 10 meest voorkomende gebrekenDat een elektrische installatie wordt afgekeurd, is niet zo uitzonderlijk. Elektrische installaties moeten aan steeds strenger wordende normen voldoen. Vaak zijn het ook dezelfde gebreken die terugkomen. We kunnen dus makkelijk een top 10 opstellen van vaak voorkomende gebreken.


  1. Ontbrekende elektriciteitsschema's
  2. Elektriciteitskast komt niet overeen met de schema's
  3. Geen hoofddifferentieelschakelaar aanwezig
  4. Automaten zonder kalibreerelementen
  5. Geen of slechte aarding, geen meetklem
  6. Stopcontacten zijn niet aangesloten op de aarding
  7. Slecht herstelde zekeringen
  8. Slecht geïsoleerde elektriciteitskabels
  9. Gevaarlijke trekschakelaar of messchakelaar
  10. Foutief bijgeplaatste leidingenWat in geval van een negatief rapport?

In geval van een negatief keuringsverslag moet een nieuwe afspraak worden ingepland. Afhankelijk van het type keuring heb je daar een vaste termijn de tijd voor.

Gaat het om een keuring naar aanleiding van een periodieke controle, of naar aanleiding van een controle van versterking en/of verandering van de elektriciteitsmeter? Dan moet een tweede controle worden ingepland ten laatste 12 maanden na het eerste bezoek.

Indien het gaat om de controle van de elektrische installatie naar aanleiding van de verkoop van een onroerend goed, dan moet het tweede bezoek worden ingepland ten laatste 18 maanden na de ondertekening van het verkoopcontract.

Hoeveel kost een elektrische keuring?

Er gelden vaste tarieven voor de keuring van een elektrische installatie. Onderstaande tabel geeft een idee van de tarieven voor het keuren van een elektrische installatie. Voor een elektrische keuring geldt een vast tarief van 125 €.

KeuringTarief Excl. BTWTarief Incl. BTW
Elektriciteitskeuring103,30 €125 €
Per extra meter op het zelfde adres62,81 €76 €
Schets27,27 €33 €

Wie moet de elektrische keuring uitvoeren?

Een elektrische keuring moet steeds worden uitgevoerd door een erkend controlemechanisme. Ook een eventuele herkeuring moet door een erkend controlemechanisme worden uitgevoerd.

Gratis offertes: Vergelijk prijzen van elektriciens

Heb je net een keuring achter de rug, en heb je een negatief keuringsrapport ontvangen? Blijf niet bij de pakken zitten. Een negatief rapport betekent dat je elektrische installatie een veiligheidsrisico omvat, en dat je dit snel moet laten aanpakken. Vraag gratis offertes aan van elektriciens in de buurt, en vergelijk prijzen voor het herstellen van je elektrische installatie.

Alle offertes die je ontvangt, zijn gratis en vrijblijvend.


elektriciens
Vergelijk tot 4 offertes
100% Gratis
Geen aankoopverplichting
Bespaar tot 35%

Elektrische installatie: compleet overzicht
Vind een elektricien in uw buurt
Offertes voor elektriciteitswerken